Video wall controller BRwall BR10 Pro

  • Chế độ hiển thị: Phóng to/ thu nhỏ; chia màn hình; Poeming; PIP (Picture in Picture); Scene Save and Read, Image Crop, OSD, Seamless Switching
  • Hỗ trợ lên tới 36×36 tín hiệu video input output
  • Độ phân giải đầu vào: 1920×1200@60Hz DVI/HDMI
  • Sổ cửa sổ trên một màn hình: Tối đa 4 cửa sổ trên 1 màn hình
  • Xem trước hình ảnh: Có hỗ trợ
Danh mục: