NX204A

  • Rơle số dựa trên bộ vi xử lý
  • Đo lường hiện tại dựa trên tần số cơ bản
  • Rơle thời gian xác định nghịch đảo cài đặt thấp ( IDT )
  • Rơle tức thời cài đặt cao
  • Các chỉ báo chuyến đi được thiết lập thấp và thiết lập cao riêng biệt
  • Tùy chọn tắt rơle cài đặt cao
  • Truy cập bảng điều khiển phía trước để kiểm tra chức năng
  • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60255
  • Mã ANSI : 50P, 51P
Danh mục: