NX202A

  • Rơle số dựa trên bộ vi xử lý
  • Đo lường hiện tại dựa trên tần số cơ bản
  • Rơle nghịch đảo thông thường xác định thời gian tối thiểu xác định thấp (IDMT)
  • Rơle tức thời cài đặt cao
  • Các chỉ báo chuyến đi được thiết lập thấp và thiết lập cao riêng biệt
  • Tùy chọn tắt phần tử cài đặt cao
  • Truy cập bảng điều khiển phía trước vào chức năng kiểm tra
  • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60255
  • Mã ANSI : 50N, 51N
Danh mục: