MK3000L

 • Rơle số đa chức năng
 • Cài đặt ba pha, ba giai đoạn cho quá dòng pha và chạm đất
 • trình tự âm quá dòng
 • IDMT và thời gian xác định
 • Tự động đóng nhiều ảnh
 • Bảo vệ quá tải nhiệt
 • Hai nhóm cài đặt bảo vệ
 • hồ sơ xáo trộn
 • chặn xâm nhập
 • Giám sát mạch chuyến đi
 • Bảo vệ sự cố ngắt mạch
 • Giám sát và báo động ngắt mạch
 • Điều khiển đóng/mở cầu dao
 • lập trình LED
 • Giao tiếp RS232 và RS485 MODBUS-RTU
 • Bản ghi lỗi, báo động và sự kiện với dấu thời gian
 • Đầu ra có thể lập trình đa chức năng
 • Đầu vào kỹ thuật số đa chức năng
 • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60255
 • Mã ANSI: 46N, 49RMS, 50P, 50G, 51P, 51G, CLP, 50BF, 74TC, 79
Danh mục: