Cuộn kháng

LỢI ÍCH CHÍNH

  • Tránh điều kiện cộng hưởng
  • Giảm méo hài
  • Giảm tổn thất điện năng
  • Khả năng chịu tải sóng hài cao
  • Dẫn đến tổn thất thấp
  • Có độ tuyến tính cao để tránh nghiêng cuộn cảm
  • Điểm gắn thuận tiện
  • Tuổi thọ dự kiến ​​dài
  • Bảo vệ nhiệt độ

CÁC ỨNG DỤNG

Bộ lọc sóng hài

Danh mục: