Cơ Điện (MEP)

Thực hiện nhiều dự án trên khắp Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn ở bất động sản trên đất liền, tòa nhà thương mại, khu dân cư cao tầng, khu liên hợp thể thao, trung tâm mua sắm, công viên giải trí, cơ sở hạ tầng.